SUDA SERTLİK DERECESİ NEYİ İFADE EDER? FATSU’YUN SERTLİK DERECESİ NEDİR?

SUDA SERTLİK DERECESİ NEYİ İFADE EDER? FATSU’YUN SERTLİK DERECESİ NEDİR?

Bir miktar asidik olan yağmur ve kar sularının kaya ve toprak katmanlarından geçerken kayalardaki ve topraktaki kalsiyum karbonatı çözerler. İşte bu çözülmüş kalsiyum karbonatı taşıyan sulara içerisindeki kalsiyum karbonat miktarına göre yumuşak veya sert su denilir.

 

Bir suyun sertlik derecesi sudaki kalsiyum karbonat miktarına bağlıdır. Yağmur ve kar suları sadece kalsiyum karbonatı çözmez. Magnezyum sulfat, klorid, asit silisit tuzu ve demirden de etkilenir ve bu maddeleri de taşır. Ancak, çözülmüş haldeki kalsiyum karbonat bir suyun sertliğine en fazla katkı yapan elementtir.

 

Eskiden halkımız suyun en fazla sertlik derecesi ile ilgilenirdi. Şişelerin etiketine sertlik derecesini yazmak zorunlu olmadığından, şimdilerde tüketici içtiği suyun sertliğini bilemiyor. (Bilgi için: Sabunu köpürtmeyen su sert sudur.) Suların sertliği Alman, Fransız, İngiliz sertlik derecesi ve ppm gibi çeşitli birimle tanımlanıyor. En yaygın kullanım Fr (Fransız Sertlik Derecesi) tanımıdır. Bu tanıma göre 0-5 Fr çok yumuşak, 5-10 Fr yumuşak, 10-20 Fr orta sert, 20-30 Fr sert sudur. 30 Fr.den sonraki sulara çok sert su denilir.

 

Suyun sertliğinin sağlık üzerine herhangi bir olumsuz etkisi yoktur ancak ülkemizde içimi hoş olan sular, daha çok yumuşak sulardır. Fatsu’yun sertlik derecesi 4,1 oF olup yumuşak içimi ile tüketicilerimizin beğenisini kazanmıştır. 

Paylaş: