SUDA PH NE ANLAMA GELİR? FATSU PH DEĞERİ KAÇTIR?

SUDA PH NE ANLAMA GELİR? FATSU PH DEĞERİ KAÇTIR?

pH bir çözeltinin asitlik veya bazlık derecesini gösteren bir ölçü birimidir. Suyun pH değeri, hidrojen iyonlarının yoğunluğunu gösterir. Sulardaki pH yoğunluğu 1’den 14’e kadar rakamlarla ölçülür. pH 7’de hidrojen ve hidroksil iyon düzeyi eşittir. pH 7’de su nötrdür. pH 7 den aşağıya inildikçe asitlik artar;  pH 7 den yukarı çıkıldıkça baziklik (yani alkalilik) artar. Yönetmeliğe göre doğal kaynak suları ve içme sularındaki pH değeri 4.5 - 9.5 arasında olmalıdır.

 

Yönetmeliğe göre kaynak suları ve içme suları etiketinde pH değerinin gösterilmesi gerekiyor. 


İçtiğiniz suyun pH’ sını kontrol ediniz.  Fatsu Doğal Kaynak Suyu pH değeri 6,38 dir.

Paylaş: